Zdając sobie sprawę jak duże są koszty kuracji olejkami CBD, chcielibyśmy poinformować o możliwości zwrotu poniesionych kosztów na zakup olejków.

Jeżeli jesteś przewlekle chory lub posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możesz założyć subkonto w Fundacji Avalon, na którym Podopieczni gromadzą środki, a następnie mogą je wydatkować na różne cel związane z leczeniem, zakupem leków w tym olejków, rehabilitacją, transportem czy życiem codziennym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie fundacji: http://www.fundacjaavalon.pl/

Fundacja Avalon